Biofarma Charolais

Biofarma to je predovšetkým biochov hovädzieho dobytka, ale aj kultúrnospoločenské
a športové podujatia, párty, škola v prírode, multifunkčné ihrisko a galéria historickej poľnohospodárskej techniky.

Zažite atmosféru v reálnom farmárskom prostredí a pochopíte podstatu agroturistiky a života na BIOFARME v spoločnosti ušľachtilého mäsového plemena hovädzieho dobytka Charolais a plemena Highland Cattle.

 
Thumbnail Image 1

Chov hovädzieho dobytka Charolais

Thumbnail Image 1

Farma Charolais

Thumbnail Image 1

Chov hovädzieho dobytka Highland Cattle

Thumbnail Image 1

Kultúrnospoločenské podujatia

Thumbnail Image 1

Galéria "Stará sláva"

Thumbnail Image 1

Ukážky chovu domácich zvierat

Thumbnail Image 1

Otvorenie pasienkovej sezóny

NAŠE PODUJATIA

REGIONÁLNE PODUJATIA >>