Biofarma Charolais

Biofarma to je predovšetkým biochov hovädzieho dobytka a koní, jazdenie na koníkoch a koči, ale aj kultúrnospoločenské
a športové podujatia, párty, škola v prírode, škola v prírode, multifunkčné ihrisko a galéria historickej poľnohospodárskej techniky s občerstvením.

Zažite atmosféru v reálnom farmárskom prostredí a pochopíte podstatu agroturistiky a života na BIOFARME v spoločnosti ušľachtilých koní, akými sú Muránsky Norik, Ardénsky kôň, Hucul, Furiozo a Lipican a ušľachtilého mäsového plemena hovädzieho dobytka Charolais a plemena Highland Cattle.

Jazdy na koníkoch a koči:

Pondelok - Piatok : 13.00 h - 15.00 h

Sobota - Nedeľa: 13.00 h - 17.00 h

Objednávky príjmame na recepcii na tel. čisle: +421 32  777 2 111

 
Thumbnail Image 1

Chov hovädzieho dobytka Charolais

Thumbnail Image 1

Chov koní

Thumbnail Image 1

Farma Charolais

Thumbnail Image 1

Škola v prírode

Thumbnail Image 1

Chov hovädzieho dobytka Highland Cattle

Thumbnail Image 1

Kultúrnospoločenské podujatia

Thumbnail Image 1

Galéria "Stará sláva"

Thumbnail Image 1

Krytá jazdiareň

Thumbnail Image 1

Ukážky chovu domácich zvierat

Thumbnail Image 1

Otvorenie pasienkovej sezóny

NAŠE PODUJATIA

REGIONÁLNE PODUJATIA >>